Jeśli doszło do nieszczęśliwego zdarzenia pod postacią wypadku drogowego czy choćby poślizgnięcia na chodniku, warto zadbać o właściwe prowadzenie swojej sprawy już od samego jej początku, na etapie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela, niezależnie od tego czy dochodzimy roszczenia z ubezpieczenia OC sprawcy, czy z autocasco/NNW. W ten sposób można znacznie przyspieszyć i ułatwić dalszy proces dochodzenia odszkodowania – często prowadząc sprawę dobrze na tym etapie można nawet całkowicie uniknąć konieczności stawiania jej przed obliczem sądu. Podobnie sprawa ma się w przypadku odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy w sztuce medycznej – odpowiednio wczesne podjęcie aktywnych działań może znacznie pomóc na dalszym etapie, niezależnie od tego czy chodzi o postępowanie prowadzone przez ubezpieczyciela czy przed Wojewódzką Komisja ds. orzekania o błędach medycznych