Nieobca jest nam również materia spraw karnych, w których możemy reprezentować zarówno pokrzywdzonych, występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych i wcześniej – na etapie postępowania przygotowawczego, a także w roli obrońców.