Równie skutecznie poprowadzimy sprawę rozwodową, alimentacyjną – zarówno jeśli chodzi o ich zasądzenie, zniesienie, zmniejszenie jak i podwyższenie – dotyczącą ustalenia kontaktów z dzieckiem, ustaleniem miejsca jego stałego pobytu, ograniczenia, pozbawienia i przywrócenia władzy rodzicielskiej czy podziału majątku wspólnego albo też stwierdzenia nabycia i działu spadku po zmarłym członku rodziny.